BRANDEKOR: Sklep produktów reklamowych i dekoracyjnych

Zwroty i reklamacje

Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny oraz reklamacje.

Zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta Kupujący będący Konsumentem może odstąpić, bez podania przyczyny, od umowy zawartej na odległość ze Sprzedawcą w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania towaru. W razie tego odstąpienia od umowy umowę uważa się za niezawartą. Odstąpienie od umowy musi być poparte pisemnym oświadczeniem klienta.

Oświadczenie należy wysłać listem poleconym lub załączyć do paczki ze zwracanym towarem.

W przypadku, gdy Konsument odstąpi od umowy, Sprzedawca zwraca mu w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy wszelkie otrzymane od niego tytułem zakupu płatności (w tym koszty dostarczenia rzeczy), z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających zgodnie z art. 32 ust. 3 ustawy o prawach konsumenta, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do momentu otrzymania towaru z powrotem. Koszty odesłania towaru do Sprzedawcy nie są Konsumentowi zwracane.

Towar zwracany nie może nosić oznak uszkodzeń. Każdy przedmiot musi być kompletny i prawidłowo zapakowany.

Zwrot towaru do sprzedawcy powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży.

Sprzedawca uprzejmie prosi Konsumenta, o ile nie stanowi to dla niego uciążliwości, o dołączenie do oświadczenia o odstąpieniu bądź do odsyłanego towaru kopii paragonu albo faktury VAT bądź innego dowodu zawarcia transakcji, gdyż może się to przyczynić do przyspieszenia zwrotu kwot należnych Konsumentowi tytułem odstąpienia przez niego od umowy.

Klient ma prawo do złożenia reklamacji na zakupiony towar w ciągu 14 (czternastu) dni od otrzymania przesyłki. Reklamacja musi być złożona w formie pisemnej i wysłana na adres sklepu. Reklamacje są rozpatrywanew ciagu 14 (czternastu) dni. Sklep poinformuje Klienta o uznaniu lub odrzuceniu reklamacji. Rozwiązanie reklamacji może nastąpic przez: a) obniżenie ceny zakupu, b) naprawy przedmiotu jeżeli będzie to możliwe. Zwrot gotówki w ramach reklamacji jest tylko możliwe w przypadku zniszczenia przedmiotu w trakcie transportu. Sklep nie odpowiada za reklamacje dot. stanu przedmiotu, który uległ pogorszeniu od momentu wydania przedmiotu Klientowi oraz za ew. wady przedmiotu, które były znane Klientowi w dniu zakupu.